14 listopada 2012 Rusza I edycja nagrody im. Wisławy Szymborskiej

Fundacja Wisławy Szymborskiej rozpoczęła nabór do I edycji międzynarodowego konkursu poetyckiego. Nagroda im. Wisławy Szymborskiej dla najlepszej poetyckiej książki roku wynosi 200 tysięcy złotych. Edycja obejmować będzie książki wydane w 2012 roku.

Do nagrody zgłoszone mogą być tomy poetyckie wydane oryginalnie po polsku lub w przekładzie na język polski w roku poprzedzającym wręczenie nagrody. Swoich kandydatów mogą zgłaszać wydawnictwa, osoby reprezentujące instytucje kultury, media o literackim charakterze, członkowie kapituły oraz inne osoby. Zgłoszenia należy przysyłać na adres Fundacji do 31 stycznia 2013 r.

W pierwszym etapie Kapituła wskaże pięć nominacji, które ogłaszane są w maju. W drugim etapie Kapituła Nagrody wyłoni zwycięską książkę laureata spośród pięciu nominowanych. Gala przyznania nagrody zorganizowana zostanie we wrześniu, zawsze w Krakowie.

W jury nagrody zasiadają: Anders Bodegard, Clare Cavanagh, Maria Delaperrière, Luigi Marinelli, Abel Murcia, Adam Pomorski), Renate Schmidgall, Marian Stala. Są to tłumacze i badacze literatury, pracownicy uniwersytetów i instytucji kulturalnych, znani i cenieni w środowisku literackim.

Na nagrodę składają się statuetka oraz 200 tys. złotych. Jeśli laureatem jest autor obcojęzyczny, nagrodę w wysokości 50 tys. złotych otrzymuje również tłumacz zwycięskiego tomu.

Adres Kapituły: Fundacja Wisławy Szymborskiej, pl. Wszystkich Świętych 2, 31-004 Kraków, na zgłoszeniu należy umieścić dopisek „Nagroda Poetycka im. Wisławy Szymborskiej”. Sekretarzem nagrody jest Paulina Małochleb. Pełen regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej www.szymborska.org.pl. Pytania można kierować na adres nagroda@szymborska.org.pl, tel. do Fundacji: 12 429-41-09.