26 października 2012 Nagroda im. Wisławy Szymborskiej

200 tys. zł będzie wynosiła Nagroda Poetycka im. Wisławy Szymborskiej. Laureatkę lub laureata pierwszej edycji konkursu poznamy we wrześniu 2013 roku. Zasady przyznawania nagrody ogłoszono dziś (26 października) podczas międzynarodowej konferencji literackiej Kreatywne Miasta i Regiony. Fundatorem nagrody i organizatorem konkursu jest Fundacja Wisławy Szymborskiej.

Chcę podkreślić, że wolą Wisławy Szymborskiej było, aby nagroda jej imienia była mocno związana z Krakowem- powiedział prezes Fundacji Michał Rusinek. I tak właśnie będzie, ponieważ gala przyznania nagrody organizowana będzie we wrześniu, zawsze w Krakowie – dodał.

Nagroda im. Wisławy Szymborskiej będzie miała charakter międzynarodowy, przyznawana będzie co roku za książką poetycką wydaną w języku polskim w roku poprzedzającym. Do nagrody zgłoszone mogą być tomy poetyckie wydane oryginalnie po polsku lub w przekładzie na język polski. Do nagrody mogą zgłaszać swoich kandydatów wydawnictwa, osoby reprezentujące instytucje kultury, media o literackim charakterze, członkowie kapituły oraz inne osoby. W jury konkursu zasiądą: Anders Bodegard, Clare Cavanagh, Maria Delaperriere, Luigi Marinelli, Abel Murcia Soriano, Adam Pomorski, Renate Schmidgall i Marian Stala.

Zgłoszenia należy przysyłać na adres Fundacji do 31 stycznia. W pierwszym etapie Kapituła wskaże 5 nominacji, które ogłaszane zostaną w maju. W drugim etapie Kapituła wyłoni zwycięską książkę laureata spośród 5 nominowanych. Nagrodę, na którą złoży się statuetka (Fundacja prowadzi obecnie rozmowy z Mirosławem Bałką, który byłby jej autorem) oraz ok. 200 tys. zł. Jeśli laureatem będzie autor obcojęzyczny, nagrodę w wysokości 50 tys. zł. otrzyma również tłumacz zwycięskiego tomu.

Fundacja będzie również przyznawać Nagrodę im. Adama Włodka, w formie stypendium dla młodego twórcy: krytyka literackiego, tłumacza lub pisarza poniżej 40 roku życia. Będzie ona współorganizowana z Instytutem Książki w Krakowie. Konkurs będzie miał charakter zamknięty, Instytut przedstawiać będzie Fundacji co roku trzech kandydatów, spośród których Zarząd Fundacji wybierze laureata. Wysokość przyznanego stypendium będzie wynosiła w 2013 r. ok. 50 tys. zł., w ratach ustalanych każdorazowo przez Zarząd Fundacji.

Patron nagrody, Adam Włodek (1922-1986), był poetą, tłumaczem i redaktorem (m.in. konspiracyjnej Biblioteki Poetów), a także mężem Wisławy Szymborskiej (w latach 1948-1954). Przede wszystkim jednak opiekował się Kołem Młodych przy Związku Literatów Polskich i pomógł wielu znakomitym poetom u początku twórczej drogi. Wśród nich była także Wisława Szymborska. Nagroda, którą ustanowiła, ma być formą przypomnienia jego zasług.

Sekretarzem nagrody jest Paulina Małochleb. Pytania można kierować na adres nagroda@szymborska.org.pl. Dodatkowe informacje są dostępne na stronie www.szymborska.org.pl.

Trwająca w Krakowie konferencja Kreatywne Miasta i Regiony: Wyzwania dla współpracy Miast Literatury stanowi część dwuletniego programu Reading Małopolska (Czytanie Małopolski) wspieranego przez Unię Europejską ze środków Małopolskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2007 – 13. W jego ramach Małopolska i jej stolica - Kraków komunikują swoje dziedzictwo literackie, a także chcą stworzyć warunki do aktywnego uczestnictwa w międzynarodowej sieci miast kreatywnych w dziedzinie literatury. Patronat nad konferencją sprawują: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polski Komitet ds. UNESCO, Polski PEN Club, Marszałek Województwa Małopolskiego, Prezydent Krakowa oraz Instytut Książki.

Projekt Literacka Małopolska jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013