15 października 2012 Wolontariat na konferencji

Podczas międzynarodowej konferencji Kreatywne miasta i regiony. Wyzwania dla współpracy Miast Literatury, która odbędzie się 26 i 27 października w Krakowie, spotkają się przedstawiciele Miast Literatury UNESCO oraz najważniejszych instytucji i festiwali literackich na świecie. Poszukujemy odpowiedzialnych i energicznych osób, które chciałyby pomóc w organizacji tego wydarzenia, a przy tym poznać najlepsze sposoby zarządzania projektami literackimi i zdobyć nieocenione kontakty. Wolontariusze będą odpowiedzialni za przygotowanie konferencji, obsługę centrum konferencyjnego oraz opiekę nad panelistami m.in. z Melbourne, Iowa, Dublina i Reykjaviku.

Osoby zainteresowane współpracą przy konferencji, znające dobrze język angielski, interesujące się literaturą i organizacją projektów kulturalnych oraz chcące zdobyć cenne doświadczenie przy realizacji międzynarodowego spotkania menadżerów kultury, prosimy o zgłoszenia pod adresem: mjakubowiak@biurofestiwalowe.pl (w temacie wiadomości prosimy wpisać: Konferencja – wolontariat).

Prosimy o dopisanie w dokumentacji aplikacyjnej następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą w Krakowie, ul. Olszańska 7 w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).”

Wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne, a wyrażającemu zgodę przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych przetwarzanych przez Krakowskie Biuro Festiwalowe na mocy niniejszej zgody, prawo ich zmiany i ich poprawiania.

Krakowskie Biuro Festiwalowe zastrzega, że aplikacje, w ramach których nie złożono powyższego oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, nie będą uwzględniane przy procesie rekrutacji.


Projekt Literacka Małopolska jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013