11 października 2012 Lekcje czytania na Festiwalu Conrada!

Zapraszamy wszystkich chętnych! Są jeszcze wolne miejsca. Zgłoszenia na lekcje przyjmujemy pod adresem lekcjeczytania@tygodnik.com.pl, z hasłem Conrad w temacie maila.


22 października
O godz. 13 Grzegorz Jankowicz czyta Porzuconego W.G. Sebalda w Domu Norymberskim (ul. Skałecznej 2)
23 października
O godz. 10 Kazimiera Szczuka czyta Romantyczność Adama Mickiewicza w Pałacu pod Baranami (Rynek Główny 27)
24 października
O godz. 10 Magdalena Miecznicka czyta Dziecęce igraszki Alice Munro w Pałacu pod Baranami (Rynek Główny 27)
25 października
O godz. 10 Michał Olszewski czyta Strategię antylop Jeana Hatzfelda w Pałacu pod Baranami (Rynek Główny 27)
26 października
O godz. 10 Katarzyna Kubisiowska czyta Prawidła życia Janusza Korczaka w Pałacu pod Baranami (Rynek Główny 27)

Lekcje czytania z... to pomysł na wspólne czytanie literatury. Proponujemy serię spotkań dla licealistów, podczas których będą mieli sposobność poznać profesorów uniwersyteckich, pisarzy, eseistów, filozofów, wydawców. Wszyscy oni spróbują pokazać, jak czytają ważne dla nich teksty i jak można o nich dyskutować.

Celem akcji jest pogłębienie sztuki czytania wśród ambitnych licealistów. Gdy zewsząd słychać głosy o upadku czytelnictwa w Polsce, należy zrobić wszystko, by trudna sztuka czytania znalazła admiratorów w młodym pokoleniu. U podstaw naszego pomysłu leży głębokie przekonanie, że czytanie literatury umożliwia lepsze rozumienie otaczającego nas świata i jest czymś znacznie więcej niż tylko obowiązkiem szkolnym czy rozrywką. Literatura ma zasadniczy wpływ na rozwój świadomości społecznej, poszerza nasze życie i daje nam sposobność oglądania świata cudzymi oczami. Nie odciąga od świata, nie zastępuje go, lecz jeszcze głębiej nas w nim zakorzenia.

Spotkania mają charakter warsztatów dyskusyjnych. Każde z nich prowadzone jest przez inną osobę, która z wyprzedzeniem proponuje uczniom utwór literacki do czytania, a następnie przedstawia własne odczytanie i prowadzi dyskusję. Wybrane teksty będą wykraczać poza kanon szkolny. Ich niewielka objętość pozwoli uczniom przygotować się do dyskusji.

Rada patronacka Lekcji czytania:

Stanisław Bereś
Alina Brodzka-Wald
Stefan Chwin
Przemysław Czapliński
Inga Iwasiów
Krzysztof Kłosiński
Michał P. Markowski
Anna Nasiłowska
Ryszard Nycz
Paweł Próchniak
Piotr Śliwiński
Grażyna Borkowska