8 sierpnia 2011 Literacka Nagroda im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego

Do 31 października, ukraińskie i zagraniczne instytucje kulturalne, ośrodki naukowe, wydawnictwa, stowarzyszenia twórcze oraz osoby prywatne, mogą zgłaszać kandydatów do Literackiej Nagrody im. Josepha Conrada – Korzeniowskiego. Wyróżnienie, przyznawane od 2007 r. co dwa lata, przez Instytut Polski w Kijowie, trafia do rąk młodych, ukraińskich pisarzy za konsekwencję twórczości literackiej, innowacyjność formy, łamanie stereotypów i uniwersalność przesłania. Laureatów wybiera polsko-ukraińskie jury. Dotychczas przyznano ją Tarasowi Prochaśko (2007) i Serhijowi Żadanowi (2009).

Celem konkursu, oprócz uhonorowania zdolnych twórców, jest upamiętnienie wybitnej postaci Jospeha Conrada, jako symbolu paneuropejskiego polsko-ukraińsko-brytyjskiego dziedzictwa kulturalnego, a także uwrażliwienie ukraińskich elit twórczych na ukraińskie korzenie Polaków, którzy osiągnęli światowe uznanie oraz promocja Polski jako kraju doceniającego osiągnięcia twórcze ukraińskich pisarzy w kontekście polsko-ukraińskiego dialogu. Według dyrektora Instytutu, ufundowanie nagrody to dodatkowy sposób na pogłębienie dialogu polsko-ukraińskiego.

Tegorocznego laureata wskaże ukraińsko-polskiego jury, któremu przewodniczy Jarosław Godun - dyrektor Instytutu Polskiego w Kijowie i które obradować będzie w składzie: Bogumiła Berdychowska (PL) – publicystka i kierownik działu stypendialnego Narodowego Centrum Kultury w Warszawie, Oleksandr Bohucki (UA) – prezes telewizji ICTV, , Jurij Makarow (UA) – publicysta, redaktor, Monika Sznajderman (PL) – dyrektor wydawnictwa „Czarne”, Oksana Zabużko (UA) – pisarka, poetka, eseistka, a także Serhij Żadan (UA) – pisarz, poeta, tłumacz, laureat Nagrody Conrada 2009.

Proces wyłaniania laureata będzie trójetapowy. Pierwszym krokiem jest weryfikacja nadesłanych aplikacji pod względem zgodności z kryteriami Nagrody, drugim - wybór trzech finalistów spośród nominowanych kandydatów (nazwiska finalistów zostaną ogłoszone 1 grudnia), natomiast ostateczną decyzję o wyborze laureata jury podejmuje podczas tajnego głosowania, które odbędzie się w dniu wręczenia nagrody - 17 grudnia.

Przeczytaj więcej o nagrodzie.