8 lipca 2011 Znamy kolejnych gości 3. Festiwalu Conrada

Alberto Manguel - wybitny argentyński pisarz, redaktor i tłumacz, niegdyś lektor samego Jorge Luisa Borgesa, autor bestselerowej Mojej historii czytania i imponującego opracowania na temat IliadyOdysei Homera, będzie gościem drugiego dnia 3. Festiwalu Conrada (2-6 listopada). Kraków odwiedzi także wyczekiwany od dwóch lat włoski eseista, pisarz, szef znakomitego wydawnictwa Adelphi – Roberto Calasso, który wraz z Ewą Hoffman, autorką m.in. Illumination, będzie gościem czwartego dnia Festiwalu.

Uwaga: Podczas Festiwalu spotkamy się również ze szwedzkim dziennikarzem polskiego pochodzenia Maciejem Zarembą.

Alberto Manguel (1948) – kanadyjsko-argentyński pisarz, eseista, redaktor i tłumacz, autor licznych antologii. W wieku szesnastu lat dorabiał po szkole w słynnej księgarni Pygmalion w Buenos Aires, gdzie poznał Borgesa. Został jednym z jego osobistych lektorów (autor Raportu Brodiego cierpiał na ślepotę, która uniemożliwiała mu czytanie). Manguel, jako syn ambasadora, nieustannie przenosił się z jednego miejsca w drugie. Rodzinny język opanował dopiero w wieku siedmiu lat (wcześniej porozumiewał się po angielsku i niemiecku). Po wyjeździe z Buenos Aires mieszkał we Francji, Anglii, na Taiti, w Kanadzie. W 2000 roku kupił niewielkie opactwo nad Loarą, gdzie postanowił się osiedlić. W Polsce i na świecie znany jest przede wszystkim jako autor bestselerowej Mojej historii czytania (A history of Reading, 1996), w której pisze: Populistyczne reżimy chcą nam odebrać pamięć, zaliczają więc książki do zbytecznych luksusów. Reżimy totalitarne nie chcą, żebyśmy myśleli, zakazują więc, grożą i cenzurują. Jednym i drugim chodzi o to, byśmy byli głupi i pokornie godzili się z naszą degradacją. Zachęcają więc do konsumpcji szmiry. W takiej sytuacji czytanie staje się czynnością wywrotową. Manguel uświadamia, że każdy zmienia się pod wpływem aktu lektury i że każda przeczytana książka wpływa na ludzkie życie. Dowodzi tego również w kolejnej znanej publikacji na temat najważniejszych dzieł literatury światowej - Homer. Iliada i Odyeja. Biografia (wydanie polskie w tłumaczeniu Hanny Jankowskiej ukazało się w 2010 roku). Będzie gościem drugiego i trzeciego dnia Festiwalu.

Roberto Calasso
(1941) - włoski pisarz, eseista, szef wydawnictwa Adelphi. Studiował literaturę angielską na Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie. W 1962 roku rozpoczął pracę w Adelphi Edizioni. Należy do elity europejskich intelektualistów, porównywany do Ericha Auerbacha i Ernesta Roberta Curtiusa. Napisał m.in.: L’impuro folie (1974), La rovina di Kasch (Upadek Kaschu, 1983). Polskiemu czytelnikowi znany przede wszystkim jako autor znakomitej książki o greckich mitach Le nozze di Cadmo e Armonia (1988) - Zaślubiny Kadmosa z Harmonią, która w przekładzie Stanisława Kasprzysiaka ukazała się w Polsce w 1995 roku. W kolejnej publikacji pt. Ka (1996) sięga po mitologię indyjską. Tytułowe Ka to jedno z imion Pradżapatiego, pana wszelkiego stworzenia, oznaczające dosłownie kto? - wydanie polskie w przekładzie Ireneusza Kani ukazało się w roku 2008. Wydana w tym samym roku książka Literatura i bogowie jest pokłosiem prestiżowych Weidenfeld Lectures, które Calasso wygłosił w Oxfordzie w roku 2000. To niezwykłe opowieści o śladach pozostawionych przez kapryśnych bogów w dziełach m.in. Hölderlina, Nietzschego, Lautreamonta, Baudelairea i Mallarmego. Calasso wysuwa tu koncepcję literatury absolutnej, której wyznacza się nie tylko estetyczne zadania, ale która staje się swoistym rodzajem poznania, zdaniem badacz dzięki niej i tylko poprzez nią pewien rodzaj wiedzy może wyjść na jaw. Dariusz Czaja pisał na temat pisarskiej działalności Calasso tak: niestrudzenie tworzy porywające, zmieniające rytm, rejestr, kolor i gęstość medytacje o tej fascynującej tkaninie, jaką jest literatura. O tym jak w wybitnych dziełach zachodniego świata odcisnęły się błyski niewidzialnego. Włoski pisarz będzie gościem czwartego dnia 3. Festiwalu Conrada.

Eva Hoffman (1945) – polsko-amerykańska pisarka, historyk żydowskiego pochodzenia. Urodziła się w Krakowie jako Ewa Wydra w rodzinie polskich Żydów ocalonych z Holocaustu, tu ukończyła szkołę podstawową. Chciała zostać pianistką. W 1959 roku wraz z rodziną na pokładzie statku Batory wyemigrowała do Kanady, a następnie do Stanów Zjednoczonych. Studiowała kolejno na Uniwersytecie Rice'a w Houston, Yale School of Music i Uniwersytecie Harvarda. Osiągnięcia akademickie zaowocowały później w pracy edytorki i krytyka literackiego. Od 1979 roku przez ponad 11 lat pracowała w redakcji New York Timesa, gdzie szlifowała warsztat pisarski. W 1989 roku ukazała się książka - Lost in Translation. A Life in a New Language, która odniosła międzynarodowy sukces. Podziw dla osiągnięć autorki wyrażał Czesław Miłosz. Ten niezwykle interesujący tom wspomnień w Polsce ukazał się pod tytułem Zagubione w przekładzie. Skonstruowany został w sposób przypominający strukturę właściwą procesowi przekładu, będącego podstawową kategorią tego pisarstwa i motywem przewodnim autobiograficznych narracji Hoffmann. Jest też autorką książki ukazującej losy dwóch wspólnot: polskiej i żydowskiej - Sztetl. Świat Żydów polskich (2001, przeł. Michał Ronikier), w której nie stroni od poruszania tematów kontrowersyjnych i bolesnych. Jej najnowsza powieść pod tytułem Illumination (2008, w Stanach Zjednoczonych wydana jako Appasionata) to poruszająca historia pianistki, której życie zawszonej jest w strefie pomiędzy, rozciągającej się na terenie granicznych kultur, języków, wspólnot - stąd potrzeba konstruowania zagubionej tożsamości. Obecnie mieszka w Londynie – będzie gościem czwartego dnia Festiwalu.

Janusz Rudnicki – prozaik i eseista. Był działaczem Solidarności, internowany po wprowadzeniu stanu wojennego, na emigracji od 1983 roku. Współpracownik – Twórczości. Ostatnio opublikował: Mój Wehrmacht (Warszawa 2044), Chodźcie idziemy (Warszawa 2007) i Śmierć czeskiego psa (Warszawa 2009).

Więcej o gościach tegorocznej 3. edycji Festiwalu czytamy w drugim w tym roku Magazynie Conradowskim, dołączonym do najnowszego Tygodnika Powszechnego. O włoskim eseiście, Roberto Calasso pisze Dariusz Czaja, o mieszkającym w Kanadzie argentyńskim pisarzu Albercie Manguel – Grzegorz Jankowicz, o Ewy Hoffman zmaganiach z żydowsko-polską pamięcią – Tomasz Bilczewski, o eugenice opisanej przez Macieja Zarembę – Michał Olszewski. Zapraszamy do lektury dodatku do Tygodnika, aby przygotować się dobrze na przyjazd gości tegorocznego Festiwalu.