24 lutego 2022 Wyrażamy pełną solidarność z Ukrainą!

W obliczu kolejnej agresji ze strony Federacji Rosyjskiej wyrażamy pełną solidarność z Ukrainą!

Pogwałcenie integralności terytorialnej Ukrainy jest aktem przemocy, który uderza w całą Europę i świat. Los Ukrainy i zamieszkujących ją osób jest naszym losem! Trwająca od ośmiu lat wojna, która przyniosła cierpienia ogromnej liczbie mieszkańców Ukrainy, musi zostać zakończona.

Wzywamy wszystkich, którzy dysponują odpowiednimi środkami politycznymi, tak w Polsce, jak i w Europie oraz w innych częściach świata, do natychmiastowego powstrzymania rosyjskiej inwazji oraz do udzielenia wszelkiej pomocy osobom uchodźczym z terytoriów ukraińskich.

Ukraino – jesteśmy z Tobą!   

Українo - ми з тобою!

Festiwal Conrada

 

 

fot. Bogusław Świerzowski