13 sierpnia 2021 O prawach człowieka. Rozmowa z Markiem Gevisserem

Dzięki nowym technologiom komunikacyjnym walka o prawa człowieka przyjęła postać globalnego wyzwania. Uczestniczą w niej osoby zamieszkujące oddalone od siebie miejsca. Jednak mimo że cel jest wspólny, to jednak prowadzi do niego wiele różnych dróg.

Z jakimi problemami mierzą się osoby homoseksualne w Indiach? Jakie bariery muszą przezwyciężyć osoby transpłciowe w USA? Jak wygląda sytuacja środowisk LGBTQ+ w Senegalu czy Ugandzie? Co dzieje się w krajach – takich jak Indie czy Filipiny – w których od dawna istnieją nienormatywne tożsamości i których rządy oficjalnie uznają istnienie trzeciej płci, gdy dochodzi w nich do konfrontacji z nowymi ruchami postulującymi genderowy nonkonformizm? W jaki sposób kapitalizm wykorzystuje politykę tożsamości do swoich celów? A wreszcie – czy wystarczy rozszerzyć istniejącą definicję praw człowieka, czy też powinniśmy opracować nową formułę prawnopolityczną, która objęłaby swym zasięgiem nie tylko wszystkich ludzi, ale też inne istnienia zamieszkujące Ziemię? O tym wszystkim w ostatni czwartek sierpnia z Markiem Gevisserem porozmawia Grzegorz Jankowicz w kolejnej odsłonie cyklu „Natura przyszłości”.

W pierwszych dekadach XXI w. walka o prawa człowieka przyjęła nową formę, wyłoniła się nowa linia frontu, którą Mark Gevisser – pisarz, dziennikarz oraz aktywista z RPA, nazywa „różową granicą”. Z jednej strony owej linii znajdują się kraje, które na wszelkie sposoby intensyfikują integrację osób LGBTQ+ jako pełnoprawnych obywateli_ek, zabezpieczając ich prawa oraz dbając o to, by w każdej sytuacji społecznej czuły się podmiotowo. Z drugiej strony są państwa, które na wszelkie sposoby ograniczają prawa wspomnianych osób, niejednokrotnie represjonując je za to, kim są. Linia, o której pisze Gevisser, biegnie nie tylko wzdłuż istniejących granic terytorialnych. Dzieli również narody, lokalne społeczności, rodziny, grupy zawodowe i inne rodzaje wspólnot.

Spotkanie z Markiem Gevisserem odbędzie się w czwartek 26.08 o godz. 19.00 na:

Platformie PLAY KRAKÓW 
FB Conrad Festival 
- FB Tygodnik Powszechny 
FB Lubimyczytac.pl 
YouTube KBF