29 marca 2011 Zeszyty Literackie o Czasie serca – korespondencji Ingeborg Bachmann i Paula Celana

W najnowszym (113) numerze Zeszytów Literackich m.in. obok nowych wierszy Julii Hartwig i Tomasa Venclovy oraz fragmentu przygotowywanej do druku książki Adama Zagajewskiego Lekka przesada, znajdujemy także obszerną recenzję Anny Arno, poświęconą korespondencji Ingeborg Bachmann i Paula Celana zamkniętej w tomie Czas serca. Wokół tej niezwykłej książki, przetłumaczonej przez Małgorzatę Łukasiewicz, toczyły się liczne dyskusje w czasie 2. Międzynarodowego Festiwalu Literatury im. J. Conrada.

Kwartalnik Zeszyty Literackie - powstał w Paryżu w roku 1982. Numer pierwszy ukazał się w styczniu 1983, w Polsce publikowany od roku 1990. Od roku 1992 siedziba redakcji mieści się w Warszawie. Od 1 kwietnia 2005 wydawcą kwartalnika Zeszyty Literackie jest Fundacja Zeszytów Literackich. W kwartalniku ogłaszane są utwory Czesława Miłosza, Kazimierza Brandysa, Józefa Czapskiego, Pawła Hertza, Konstantego A. Jeleńskiego, Jana Kotta, Leszka Kołakowskiego. Odnajdywanie i druk ineditów Witolda Gombrowicza, Zbigniewa Herberta, Jerzego Stempowskiego i Aleksandra Wata stanowi osobną działalność Zeszytów Literackich. Kwartalnik stara się także towarzyszyć najmłodszej literaturze polskiej, ogłaszając utwory debiutantów. Upowszechniając literaturę światową, Zeszyty Literackie, zabiegają o tłumaczenia przykładne (działy prezentacje, warsztat tłumacza). Na łamach kwartalnika ukazują się przekłady utworów m.in. Stanisława Barańczaka, Joanny Gunze, Pawła Hertza i Haliny Kralowej.