24 kwietnia 2019 Conrad 1/3

W listopadzie ubiegłego roku Fundacja Tygodnika Powszechnego, współorganizator Festiwalu Conrada, największego literackiego wydarzenia w Polsce i jednego z najważniejszych w Europie, aplikowała do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie Promocja Czytelnictwa 2019 o dotację w określonej regulaminem tego programu kwocie po 300 tys. zł, na trzy kolejne lata: 2019, 2020 i 2021 – z przeznaczeniem na organizację trzech kolejnych edycji Festiwalu. 300 tys. zł na rok stanowi ok. 30% łącznego budżetu pojedynczej edycji Festiwalu, która, poprzedzona całorocznymi przygotowaniami, trwa 7 dni, a składa się nią blisko 150 wydarzeń z udziałem ponad 120 gości z kraju i zagranicy oraz łącznie ponad 20-tysięcznej publiczności.

Po raz pierwszy od 11 lat nasz wniosek został odrzucony. Od decyzji tej odwołaliśmy się, wykazując, że projekt Festiwalu Conrada wypełnia określone w regulaminie programu warunki dla uzyskania dotacji. Z informacji opublikowanych 15 kwietnia br. na stronie MKiDN wynika, że po rozpatrzeniu odwołania ostatecznie przyznano nam dotację w wysokości 100 tys. zł z przeznaczeniem na jedną edycję Festiwalu, która odbędzie się w bieżącym roku. Podobny skutek przyniosły odwołania złożone przez organizatorów festiwali Literacki Sopot i Pyrkon. Fakt, że dotacje te ostatecznie przyznano, po złożonych przez nas – wnioskodawców – odwołaniach i przy szerokim społecznym poparciu, którego udzielili nam pisarki i pisarze, aktywistki i aktywiści literaccy – polscy i zagraniczni (w tym grono twórców i intelektualistów z Czech i Słowacji – autorzy listu otwartego do MKiDN), uczniowie, seniorzy, a także osadzeni, jest wymownym dowodem na to, że opinia publiczna może mieć istotny wpływ na decyzje dotyczące sposobów wydatkowania publicznych pieniędzy. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni wszystkim, którzy wspierali nas, nie tylko proponując pomoc, ale też śląc do MKiDN petycje i wyrazy wsparcia w sprawie naszego Festiwalu.

Jako organizator Festiwalu Conrada uważamy, że środki publiczne powinny być przeznaczane na takie formy promocji czytelnictwa, jakimi są największe festiwale literackie o wieloletniej tradycji, międzynarodowej renomie i kilkudziesięciotysięcznej publiczności. Dotację w przyznanej wysokości i jednorocznym trybie przyjmiemy i wykorzystamy jak zawsze, z najwyższą dbałością o efektywność ponoszonych wydatków. Musimy jednak zwrócić uwagę, że tak duże przedsięwzięcie jak cyklicznie organizowany międzynarodowy festiwal wymaga stabilnego zaplecza – zarówno finansowego, jak i logistycznego. Właśnie dlatego, tak jak organizatorzy podobnych wydarzeń literackich, które są efektem całorocznej pracy niemałego zespołu, aplikowaliśmy o dofinansowanie na trzy lata. Decyzja o przyznaniu dofinansowania tylko na jeden rok komplikuje nasze działania, choć z drugiej strony otwiera możliwość starania się na nowo o dotację na kolejne lata w następnej edycji Programów MKiDN.

Wraz ze współorganizatorami festiwalu – Miastem Kraków i Krakowskim Biurem Festiwalowym – pragniemy zapewnić naszych gości oraz naszą publiczność, że dołożymy wszelkich starań, by zgromadzić resztę środków finansowych potrzebnych na przeprowadzenie tegorocznej edycji Festiwalu. Organizując ją, jak zawsze zadbamy o najwyższe standardy merytoryczne i instytucjonalne. I już teraz zapraszamy do Krakowa w czwartym tygodniu października na XI edycję Festiwalu Conrada, który tak naprawdę należy do Was.

Aleksander Kardyś
Prezes Fundacji Tygodnika Powszechnego