24 kwietnia 2018 Szkoła Czytania

Dlaczego powinniśmy rozmawiać o tym, co przeczytane? Ponieważ literatura jest najlepszym językiem, za pomocą którego możemy mówić o świecie i o tych, którzy go zamieszkują. Takie założenie kryje się za Szkołą Czytania, nowym przedsięwzięciem Krakowskiego Biura Festiwalowego.

Warsztaty i dyskusje przeznaczone są dla różnych grup czytelniczych, przede wszystkim jednak do udziału w nich zaproszeni zostali uczniowie szkół średnich, seniorzy oraz osoby mające utrudniony dostęp do kultury (niesłyszące, niewidome, osadzeni w zakładach karnych i aresztach, a także mniejszości narodowe). Tematem warsztatów i dyskusji będą najważniejsze – współczesne i dawne – zjawiska literackie. W programie przewidziane są m.in. wydarzenia poświęcone literackim ikonom Krakowa, a także tekstom literackim związanym z naszym miastem. Wielomiesięczna praca uczestników Szkoły Czytania zakończy się w październiku, gdy włączą się w 10. edycję Festiwalu Conrada, nie tylko jako publiczność, ale – dotyczy to twórców – także jako goście wydarzenia.

Za nami są już pierwsze spotkania w ramach cyklu: warsztaty o funkcji imion, nazwisk i nazw w naszej codziennej komunikacji, dla których punktem wyjścia była powieść Lewisa Carrolla "Po tamtej stronie lustra i co Alicja tam znalazła" w przekładzie Jolanty Kozak (w zajęciach wzięli udział uczniowie XI Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie), a także dyskusja o problemie uchodźczym, do której pretekstem był wiersz „Uchodźcy” Chulud Szaraf, syryjskiej poetyki, która od tego roku jest rezydentką programu ICORN, w przekładzie Marka M. Dziekana (wzięli w niej udział licealiści z IV Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie).

Program nie zwalnia jednak tempa – już w środę (25 kwietnia) odbędzie się trzecie spotkanie, tym razem z uczniami VI Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Krakowie. Wspólnie z nimi będziemy rozmawiać o znaczeniu granic w życiu jednostek i wspólnot, a punktem wyjścia do dyskusji będzie „Zamek” Franza Kafki w przekładzie Krzysztofa Radziwiłła i Kazimierza Truchanowskiego.

W ciągu najbliższych kilku miesięcy uczestnicy wezmą udział w kolejnych zaplanowanych spotkaniach prowadzonych przez Grzegorza Jankowicza z Działu Literackiego Krakowskiego Biura Festiwalowego.

„Szkoła czytania 2018” to program edukacyjny, którego celem jest prezentacja wartościowych dzieł literackich oraz projektów piśmienniczych różnym grupom odbiorców, przede wszystkim tym, których przedstawiciele mają utrudniony dostęp do kultury i nie są aktywnymi uczestnikami życia literackiego w Polsce (osoby niesłyszące, niewidome, osadzeni w zakładach karnych i aresztach, a także mniejszości narodowe i seniorzy). Celem akcji jest promocja czytelnictwa i postaw czytelniczych, rozwijanie kompetencji czytelniczych u różnych grup odbiorców, a także stworzenie narzędzi, które w przyszłości ułatwią wspomnianym grupom odbiorców łatwiejszy i efektywniejszy dostęp do kultury, w szczególności literatury, umożliwiając im aktywny udział w życiu literackim. Cykl realizowany w ramach programu Kraków Miasto Literatury UNESCO.

Zainteresowanych udziałem w warsztatach prosimy o kontakt mailowy: szkolaczytania@biurofestiwalowe.pl

Organizatorami cyklu są: Miasto Kraków i Krakowskie Biuro Festiwalowe – operator programu Kraków Miasto Literatury UNESCO.

Patron medialny: Tygodnik Powszechny.