24 stycznia 2011 Celan raz jeszcze!

Już 26 stycznia (środa) w Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie (ul. Meiselsa 17), o godzinie 18.00 odbędzie się spotkanie poświęcone twórczości Paula Celana – wielkiego bohatera 2. Festiwalu Conrada. W dyskusji pt. Paul Celan. Poeta, wygnaniec, Żyd weźmie udział Ryszard Krynicki, który również był gościem naszego festiwalu. Wprowadzenie wygłosi Joachim Russek. Gorąco zapraszamy!

Ryszard Krynicki (1943) - poeta, tłumacz, wydawca, jeden z najważniejszych twórców współczesnej polskiej poezji. Urodził się w Sankt Valentin (Dolna Austria). Ukończył II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wielkopolskim. Pracował w redakcji dwutygodnika Student, wokół którego formowała się generacja Nowej Fali -  ruchu poetyckiego z lat 60. i 70., który demaskował obłudę i sztuczność oficjalnego życia społecznego tamtych czasów. W 1988 założył wydawnictwo a5. Autor przekładów z języka niemieckiego - m.in. Bertolda Brechta, Gotfrieda Benna, Paula Celana. Autor następujących zbiorów wierszy: Akt urodzenia, (1969), Drugi projekt organizmu zbiorowego (1973), Organizm zbiorowy (1975), Nasze życie rośnie (1978), Niewiele więcej. Wiersze z notatnika 78-79 (1981), Ocalenie z nicości (1983), Niewiele więcej i nowe wiersze (1984). W 1976 roku otrzymał Nagrodę Fundacji im. Kościelskich.

Joachim Russek (1950) – dyrektor Fundacji Judaica i Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie. Absolwent prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1986 roku, współdziałał z prof. Józefem Gierowskim przy organizowaniu Międzywydziałowego Zakładu Historii i Kultury Żydów w Polsce - pierwszej tego rodzaju jednostki akademickiej w szkolnictwie wyższym kraju. Od samego początku (lata 80.) związany był z ideą zorganizowania na krakowskim Kazimierzu Centrum Kultury Żydowskiej. Z ramienia grupy założycielskiej nadzorował rewaloryzację i modernizację budynku żydowskiej modlitewni z XIX wieku przy ul. Rabina Bera Meiselsa.