16 października 2017 Nagroda dla najlepszego tłumacza i moderatora

Już po raz drugi w trakcie Festiwalu przyznane zostaną dodatkowo dwie nagrody, które zwracają uwagę na osoby pracujące w przemysłach książki. Nagrodzeni zostaną: najlepszy moderator conradowego spotkania oraz najlepszy tłumacz.

Wyróżnienie ufunduje Konsul Honorowy Wielkiego Księstwa Luksemburga Pan Tomasz Kopoczyński. Nagrodę dla najlepszego tłumacza patronatem obejmie Ambasador Wielkiego Księstwa Luksemburga w Polsce, Jego Ekscelencja Conrad Bruch. Zwycięzców wskaże sama festiwalowa publiczność, która poprzez głosowanie w centrum festiwalowym będzie mogła po każdym spotkaniu wyrazić swoje uznanie dla moderatora i tłumacza, osób w szczególny sposób zaangażowanych w tworzenie klimatu Festiwalu.

Zobacz regulamin konkursu.