19 stycznia 2011 Krytyk nad krytykami

Michał Paweł Markowski – dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Literatury im. Josepha Conrada - został laureatem nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego i Prezydenta Miasta Krakowa za wybitne osiągnięcia w dziedzinie eseistyki oraz krytyki literackiej i artystycznej im. Kazimierza Wyki. Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się dziś (19 stycznia) w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa.

Jury pod przewodnictwem Jana Pieszczachowicza przyznało nagrodę prof. Markowskiemu za całokształt jego dokonań w dziedzinie krytyki oraz eseistyki literackiej i artystycznej.

Nagroda im. Kazimierza Wyki przyznawana jest w dziedzinie krytyki literackiej, eseistyki, historii literatury i należy obecnie do nielicznych w tym zakresie nagród w Polsce. Jest bardzo wysoko oceniana zarówno przez teoretyków literatury i sztuki, jak i samych twórców. Nagroda ta nie tylko przypomina o wadze humanistycznego powołania, ale jest także wyrazem mecenatu władz samorządowych w dziedzinie kultury.

Tegoroczny laureat Michał Paweł Markowski to krytyk, publicysta i tłumacz. Przekładał m.in. Derridę, Foucaulta, Rorty’ego, Pereka, Deleuze’a, Nancy’ego i Edmunda White’a. Jako wydawca opublikował 4 tomy Pism Rolanda Barthesa. Zredagował (i częściowo przełożył) tom esejów Marcela Prousta, Pamięć i styl. Opracował pierwsze polskie wydanie Fragmentów Friedricha Schlegla. Jest członkiem redakcji amerykańskiego czasopisma The Slavic Review. Współredaguje Magazyn Literacki Książki w Tygodniku.

Prof. Markowski to także szef The Stefan and Lucy Hejna Chair in Polish Language and Literature i szefem Wydziału Literatur Słowiańskich i Bałtyckich na University of Illinois w Chicago oraz visiting professor na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przewodniczy Radzie Naukowej Centrum Studiów Humanistycznych na UJ i dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Literatury im. Josepha Conrada w Krakowie. Jest także autorem i edytorem ponad 20 książek poświęconych filozofii literatury i kultury. W ostatnich latach opublikował: Czarny nurt. Gombrowicz, świat, literatura, Teorie literatury XX wieku, Polska literatura nowoczesna: Leśmian, Schulz, Witkacy, Nieobliczalne. Eseje, Życie na miarę literarury. Eseje oraz Słońce, możliwość, radość. Eseje. Od 1997 współredaguje serię „Horyzonty nowoczesności”, od 2008 redaguje serię Hermeneia, wydawaną przez Centrum Studiów Humanistycznych.

Laureat wielu nagród, między innymi Nagrody Literatury na Świecie w dziedzinie komparatystyki za rok 1998, Nagrody Fundacji Kościelskich (2000), Nagrody Polskiej Akademii Nauk im. Aleksandra Brücknera (2000), trzykrotnie Nagrody Ministra Edukacji Narodowej (1998, 2001, 2005). Dwukrotnie (2000, 2005) nominowany do nagrody Jana Długosza za najlepszą polską książkę humanistyczną. W 2006 roku uhonorowany 3-letnim subsydium profesorskim Mistrz przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej. Od 2010 roku mieszka w Chicago.