28 marca 2017 Obchody Roku Conrada KBF z dofinansowaniem

Wydarzenia związane z obchodami Roku Conrada - przygotowane przez Krakowskie Biuro Festiwalowe - otrzymają ponad 165 tys. złotych ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na promocję postaci i twórczości Josepha Conrada oraz promocję Krakowa jako miejsca, które ukształtowało twórcę.

"Joseph Conrad to jeden z najlepiej rozpoznawalnych światowo - związanych z Krakowem – pisarzy. Tu pobierał nauki, dwukrotnie powracał, od dziesięciu lat patronuje wielkiemu świętu literatury światowej – Festiwalowi Conrada. W program szerokiej promocji Roku Conrada wpisaliśmy niestandardowe działania popularyzatorskie, które mają przypomnieć postać twórcy, jego dzieła, uniwersalne treści w nich zawarte, ale także jego związki z naszym miastem. W ten sposób chcemy w niekonwencjonalny sposób przybliżać klasykę światowej literatury, wszak znajomość dzieł Conrada to znak międzypokoleniowej więzi między czytelnikami. W naszych działaniach będziemy koncentrować się przede wszystkim na młodym pokoleniu odbiorców literatury." – mówi Robert Piaskowski, zastępca dyrektora ds. Programowych Krakowskiego Biura Festiwalowego.

Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.