Ryszard Krynicki

Ryszard Krynicki

Poeta, tłumacz, wydawca, jeden z najważniejszych twórców współczesnej polskiej poezji. Urodził się w Sankt Valentin (Dolna Austria). Ukończył II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wielkopolskim. Pracował w redakcji dwutygodnika Student, wokół którego formowała się generacja Nowej Fali -  ruchu poetyckiego z lat 60. i 70., który demaskował obłudę i sztuczność oficjalnego życia społecznego tamtych czasów. W roku 1975 został sygnatariuszem Memoriału 59, protestującego przeciwko projektowanym zmianom w Konstytucji PRL. Jego zaangażowanie polityczne spowodowało, że w latach 1976-80 objęty był oficjalnym zakazem druku. W 1988 założył wydawnictwo a5. Autor przekładów z języka niemieckiego - m.in. Bertolda Brechta, Gotfrieda Benna, Paula Celana. Zadebiutował w roku 1968 tomikiem Pęd pogoni, pęd ucieczki, który tak jak kolejne jego zbiory był próbą wyzwolenie się z zakłamanej nowomowy. Autor następujących zbiorów wierszy: Akt urodzenia, (1969), Drugi projekt organizmu zbiorowego (1973), Organizm zbiorowy (1975), Nasze życie rośnie (1978), Niewiele więcej. Wiersze z notatnika 78-79 (1981), Ocalenie z nicości (1983), Niewiele więcej i nowe wiersze (1984). W 1976 roku otrzymał Nagrodę Fundacji im. Kościelskich. W jego twórczości wątki publicystyczne i doraźne szybko zaczęły ustępować miejsca refleksji ogólniejszej, naznaczonej raczej myśleniem artystycznym. Krynicki wybrał drogę poetyckiej ascezy bliższej dokonaniom Issy - mistrza haiku - niż językowym szaleństwom awangardy. Naczelnym gestem tej poezji stało się wyciszenie. Wydarzeniem literackim 2004 roku była publikacja tomiku pt. Kamień, szron - wydanego po długim okresie milczenia. W zbiorze tym Krynicki uważnie przygląda się współczesności, tropi paradoksy istnienia, zapisuje drobne codzienne epifanie. Wiersze te cechuje dyscyplina i koncentracja, epigramatyczna niemal forma. Artysta często umieszcza w swoich nowych tomikach starsze utwory, bo u autora Aktu urodzenia tekst nie jest nigdy czymś domkniętym, pozostawionym samemu sobie, ale raczej głosem ciągle podejmowanym na nowo. Zbiór ten był nominowany do Nagrody NIKE 2005. Na Festiwalu Conrada weźmie udział spotkaniu poświęconym autorowi Fugi śmierci oraz w dyskusji na temat korespondencji Celana i Bachmann.