Ryszard Krynicki

Ryszard Krynicki

Poeta pokolenia 1968 roku, zwanego przez krytykę literacką Nową Falą. Jeden z prekursorów niezależnego ruchu wydawniczego. W latach 70. i 80. związany z opozycją demokratyczną w Polsce. Sygnatariusz Listu 59 (1975). Objęty zakazem druku w latach 1976-1980; od tego czasu do 1989 roku publikował swoje książki tylko w drugim obiegu oraz w wydawnictwach emigracyjnych. Brał udział w pracach redakcyjnych pierwszego polskiego niezależnego kwartalnika literackiego „Zapis”. W latach 1982-1988 współredagował w Poznaniu podziemne pismo członków i sympatyków Solidarności „Obserwator Wielkopolski”. W tym czasie organizował też pokazy malarstwa i grafiki w domowej galerii bez miejsca. Współzałożyciel Wydawnictwa a5 (1988), od 1991 roku redaguje serię poetycką Biblioteka Poetycka Wydawnictwa a5. W kwietniu 1998 przeprowadził się z Poznania do Krakowa. Debiutował w 1968 roku arkuszem poetyckim Pęd pogoni, pęd ucieczki, jednak za właściwy debiut uważa wydany rok później Akt urodzenia. Tłumaczy poetów języka niemieckiego, głównie Nelly Sachs (Rozżarzone zagadki, 2006) i Paula Celana (zredagował dwujęzyczne wydanie utworów wybranych tego poety, opublikowane w latach 1998 i 2003 przez Wydawnictwo Literackie), a także Bertolta Brechta i Reinera Kunze, których wybory wierszy opublikował w Niezależnej Oficynie Wydawniczej NOWA. Przygotowuje do druku osobistą antologię współczesnej poezji niemieckiego obszaru językowego. Laureat m.in. niezależnej Nagrody Poetów (1975), Nagrody Fundacji im. Kościelskich (1976), Nagrody Fundacji Alfreda Jurzykowskiego (1989) i Nagrody im. Friedricha Gundolfa (2000). Stypendysta DAAD (Berliner Künstlerprogramm) w Berlinie (1993), członek korespondent Akademii Sztuk Pięknych w Monachium i Saskiej Akademii Sztuk w Dreźnie.