Przemysław Czarnecki

Przemysław Czarnecki

doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa skandynawskiego, norwegista i islandysta. Adiunkt w Katedrze Skandynawistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od kilkunastu lat również współpracownik Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS. Stypendysta islandzkiego Ministerstwa Kultury i Edukacji oraz Snorri Sturluson Fellowship. Tłumacz literatury islandzkiej, autor słownika islandzko-polskiego i polsko-islandzkiego. Jego zainteresowania dotyczą gramatyki języków skandynawskich (zwłaszcza islandzkiego, farerskiego i norweskiego), a także zagadnień polityki językowej krajów skandynawskich, w tym przede wszystkim tendencji purystycznych na Islandii i Wyspach Owczych.

 

Skontaktuj się z nami

Krakowskie Biuro Festiwalowe

ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków
tel.12 354 25 00, fax 12 354 25 01
poczta@biurofestiwalowe.pl

Organizatorzy: Miasto Kraków KBF Kraków Miasto Literatury UNESCO Fundacja Tygodnika Powszechnego Dofinansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Instytut Książki

© Krakowskie Biuro Festiwalowe 2022

Autentika

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury,
uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.