Nina Pluta

Nina Pluta

Iberystka, tłumaczka, pracuje na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Bada współczesną prozę hispanojęzyczną. Interesuje ją szczególnie społeczna  funkcja literatury i jej wymiar polityczny.

Wydarzenia z udziałem gościa

Niedziela, 17 października