Monika Miszczuk-Wereszczyńska

Monika Miszczuk-Wereszczyńska

Socjolog, specjalista ds. badań: od kilkunastu lat związana z komercyjnymi firmami badawczymi: specjalizuje się w badaniach rynku pracy, obszarów edukacji, wykluczenia społecznego oraz problematyki aktywności zawodowej kobiet. Praktyk w analizie danych statystycznych z osobliwą słabością do metod jakościowych, w szczególności do zogniskowanych wywiadów grupowych; twórca narzędzi do badań ilościowych oraz jakościowych. Wice-prezes Instytutu Rzeźby Społecznej – Fundacji im. Josepha Beuysa, zajmującego się badania społecznymi, w tym diagnozowaniem lokalnych problemów społecznych oraz aktywizowaniem grup marginalizowanych społecznie. Autorka raportów, recenzowanych publikacji badawczych oraz artykułów naukowych. Zainteresowania badawcze ogniskują się wokół problematyki refleksyjności i sprawczości oraz dystynkcji rodzajowych doświadczanych na rynku pracy. Prywatnie zainteresowana neurologicznymi podstawami systemu mowy. 

Skontaktuj się z nami

Krakowskie Biuro Festiwalowe

ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków
tel.12 354 25 00, fax 12 354 25 01
poczta@biurofestiwalowe.pl

Organizatorzy: Miasto Kraków KBF Kraków Miasto Literatury UNESCO Fundacja Tygodnika Powszechnego Dofinansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Instytut Książki

© Krakowskie Biuro Festiwalowe 2022

Autentika

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury,
uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.