Michał Paweł Markowski

dyrektor artystyczny Festiwalu Conrada, krytyk literacki, eseista, publicysta
Michał Paweł Markowski

(ur. 1962) – dyrektor artystyczny Festiwalu Conrada, krytyk literacki, eseista, publicysta, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, szef Katedry Języka i Literatury Polskiej na Uniwersytecie Illinois w Chicago. W latach 2002-2004 wykładał na uniwersytetach Harvarda i Northwestern. Autor kilkunastu książek łączących tematy literackie, filozoficzne i antropologiczne, m.in.: Anatomia ciekawości, Występek. Eseje o pisaniu i czytaniu, Czarny nurt. Gombrowicz, świat, literatura, Nieobliczalne, Polska literatura nowoczesna. Leśmian, Schulz, Witkacy, Życie na miarę literatury, Słońce, możliwość, radość. Uhonorowany wieloma wyróżnieniami, w tym Nagrodą Fundacji im. Kościelskich i Nagrodą im. Aleksandra Brücknera. Tłumaczył m.in. prace Rolanda Barthes’a, Jacques'a Derridy, Julii Kristevej, Emmanuela Levinasa, Jeana-François Lyotarda, Richarda Rorty'ego, Marcela Prousta. Przez trzy lata prowadził w telewizji publicznej programy literackie. Jego książka Dzień na ziemi. Proza podróżna (Wydawnictwo Poznańskie, 2014) łączy fikcję powieściową, eseje podróżnicze i fotografie, a najnowsza Kiwka (Wydawnictwo Austeria, 2015) traktuje o swobodzie tworzenia, poważnej ironii, przekładzie i literackich fikcjach.