Michał Markiewicz

Michał Markiewicz

Doktor nauk prawnych, radca prawny, asystent w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, partner w Markiewicz & Sroczyński Kancelaria Radców Prawnych sp.j., redaktor czasopisma „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Prace z Prawa Własności Intelektualnej” oraz recenzent czasopism: „Palestra” i „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego”. Autor publikacji naukowych z zakresu prawa własności intelektualnej oraz dóbr osobistych. W 2017 r. Michał Markiewicz obronił na Uniwersytecie Jagiellońskim pracę doktorską pt. „Zarząd wspólnym prawem autorskim”, za którą otrzymał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej organizowanym przez Urząd Patentowy RP. W kancelarii odpowiedzialny jest za prowadzenie oraz nadzorowanie spraw z zakresu prawa własności intelektualnej, ochrony dóbr osobistych oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Skontaktuj się z nami

Krakowskie Biuro Festiwalowe

ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków
tel.12 354 25 00, fax 12 354 25 01
poczta@biurofestiwalowe.pl

Organizatorzy: Miasto Kraków KBF Kraków Miasto Literatury UNESCO Fundacja Tygodnika Powszechnego Dofinansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Instytut Książki

© Krakowskie Biuro Festiwalowe 2023

Autentika

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury,
uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.