Małgorzata Łukasiewicz

tłumaczka, eseistka
Małgorzata Łukasiewicz

(ur. 1948) – tłumaczka, eseistka. W jej przekładzie ukazało się ok. 80 książek, tłumaczyła m.in. Hansa Georga Gadamera, Jürgena Habermasa, Theodora W. Adorno, Friedricha Nietzschego, Hermanna Hessego, Roberta Walsera, Patricka Süskinda, W.G. Sebalda. Autorka książek eseistycznych Robert Walser (1990), Rubryka pod różą (2007, nominacja do Nagrody Literackiej Nike), Jak być artystą. Na przykładzie Thomasa Manna (2011, nominacja do Nagrody Literackiej Nike), Dziwna rzecz – pisanie (2012). W tym roku opublikowała tom poświęcony sztuce tłumaczenia Pięć razy o przekładzie. Laureatka nagrody „Literatury na Świecie”, nagrody Polskiego PEN Clubu, nagrody „Zeszytów Literackich”, Nagrody im. Hermanna Hessego, Nagrody Polsko-Niemieckiej.

Fot. Bogdan Prejs