Magdalena Heydel

Polonistka, anglistka, przekładoznawca, tłumaczka
Magdalena Heydel

(ur. 1969) – polonistka, anglistka, przekładoznawca, tłumaczka m.in dzieł Josepha Conrada, T.S. Eliota, Seamusa Heaneya, Teda Hughesa, Alice Oswald, Dereka Walcotta, Virginii Woolf oraz Roalda Dahla. Pracuje na Wydziale Polonistyki UJ, gdzie kieruje studiami magisterskimi „Przekładoznawstwo literacko-kulturowe”.

Jest redaktor naczelną pisma „Przekładaniec. A Journal of Translation Studies”. Opublikowała m.in. Obecność T.S. Eliota w literaturze polskiej (2002) i Gorliwość tłumacza. Przekład poetycki w twórczości Czesława Miłosza (2013), a także – wraz z Piotrem Bukowskim – antologie Współczesne teorie przekładu (2009) i Polska myśl przekładoznawcza (2013). Dwukrotnie (w latach 2008 i 2011) otrzymała nagrodę „Literatury na Świecie”. Stale współpracuje z „Tygodnikiem Powszechnym”.

Wydarzenia z udziałem gościa

Czwartek, 24 października