Magdalena Barbaruk

kulturoznawczyni
Magdalena Barbaruk

Kulturoznawczyni, adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2015 opublikowała Długi cień Don Kichota (angielska wersja książki, The Long Shadow of Don Quixote, ukazała się w wydawnictwie Peter Lang). W latach 2012-2014 w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego realizowała projekt badawczy NCN, La Mancha jako ziemia literatury. Kulturowy status tras literackich. Jego rezultatem jest film dokumentalny Błędne mapy oraz współredakcja (wraz z Dariuszem Czają) numeru „Kontekstów” pt. Itineraria (2015, nr 4). Autorka licznych artykułów o kulturze hiszpańskiego obszaru językowego.

fot. K. Saj