Magdalena Barbaruk

Kulturoznawczyni, Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego
Magdalena Barbaruk

Kulturoznawczyni, adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Prowadzi badania nad kulturowym potencjałem literatury w kształtowaniu sposobów życia i mapowaniu przestrzeni. Autorka monografii Długi cień Don Kichota (Kraków 2015 / The Long Shadow of Don Quixote, Frankfurt am Main 2015), filmu dokumentalnego Błędne mapy (2014), który powstał jako rezultat projektu badawczego „Fuga” (NCN) zrealizowanego w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ.

Aktualnie prowadzi badania nad Amereidą, poetycko-architektoniczną „utopią w ruchu”, która jest uznawana za jedno z najbardziej interesujących zjawisk we współczesnej kulturze Ameryki Łacińskiej (NCN, Opus, 2018-2020). Publikowała m.in. w „Kontekstach. Polskiej Sztuce Ludowej”, „Kulturze Współczesnej”, „Przeglądzie Kulturoznawczym” i „Tygodniku Powszechnym”, „Formacie”.  W 2018 roku ukaże się jej książka Sensy błądzenia. La Mancha i jej peryferie.

 

fot. Piotr Jakub Fereński

Skontaktuj się z nami

Krakowskie Biuro Festiwalowe

ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków
tel.12 354 25 00, fax 12 354 25 01
poczta@biurofestiwalowe.pl

Organizatorzy: Miasto Kraków KBF Kraków Miasto Literatury UNESCO Fundacja Tygodnika Powszechnego Dofinansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Instytut Książki

© Krakowskie Biuro Festiwalowe 2023

Autentika

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury,
uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.