Magda Heydel

polonistka, anglistka, przekładoznawca, tłumaczka
Magda Heydel

Polonistka, anglistka, przekładoznawca, tłumaczka m.in  dzieł Josepha Conrada, T.S. Eliota, Seamusa Heaneya, Teda Hughesa, Alice Oswald, Dereka Walcotta, Virginii Woolf oraz Roalda Dahla. Dwukrotna laureatka nagrody „Literatury na Świecie”. Pracuje na Wydziale Polonistyki, gdzie kieruje studiami magisterskimi "Przekładoznawsto literacko-kulturowe". Jest redaktor naczelną pisma „Przekładaniec. A Journal of Translation Studies”. Opublikowała m.in. Obecność T.S. Eliota w literaturze polskiej (2002) i Gorliwość tłumacza. Przekład poetycki w twórczości Czesława Miłosza (2013) oraz, wraz z Piotrem Bukowskim, antologie Współczesne teorie przekładu (2009) i Polska myśl przekładoznawcza (2013).