Maciej Jakubowiak

literaturoznawca, krytyk
Maciej Jakubowiak

(ur. 1987) – literaturoznawca, krytyk literacki, redaktor magazynu dwutygodnik.com, doktorant w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych UJ, gdzie zajmuje się związkami prawa autorskiego z literaturą nowoczesną. Jego teksty można znaleźć m.in. w „Tekstach Drugich”, „Tygodniku Powszechnym”, „Wielogłosie”, „Znaku”, „Popmodernie” i „FA-arcie”. Pochodzi z Żor, mieszka w Krakowie.