Łukasz Musiał

Literaturoznawca, germanista.
Łukasz Musiał

(ur. 1976) – germanista, tłumacz i eseista, pracownik Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przełożył na polski między innymi Ernsta Jüngera, Karla Schlögela i Henninga Lobina.

Autor trzech książek eseistycznych: Kafka – w poszukiwaniu utraconej rzeczywistości (Wrocław 2011), Do czego używa się literatury (Kraków 2016) oraz O bólu. Pięć rozważań w poszukiwaniu autora (Poznań 2016), za którą był nominowany w 2017 roku do Nagrody Literackiej Gdynia.

Dla serii wydawniczej "Biblioteka Narodowa" (Zakład Narodowy im. Ossolińskich) przygotował tom utworów wybranych Franza Kafki (w druku).