Łukasz Musiał

Literaturoznawca, germanista.
Łukasz Musiał

Germanista, tłumacz i eseista, pracownik Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przełożył na polski między innymi teksty Ernsta Jüngera, Karla Schlögela i Henninga Lobina.

Autor trzech książek eseistycznych: Kafka – w poszukiwaniu utraconej rzeczywistości (Wrocław 2011), Do czego używa się literatury (Kraków 2016) oraz O bólu. Pięć rozważań w poszukiwaniu autora (Poznań 2016), za którą był nominowany w 2017 roku do Nagrody Literackiej Gdynia.

Skontaktuj się z nami

Krakowskie Biuro Festiwalowe

ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków
tel.12 354 25 00, fax 12 354 25 01
poczta@biurofestiwalowe.pl

Organizatorzy: Miasto Kraków KBF Kraków Miasto Literatury UNESCO Fundacja Tygodnika Powszechnego Dofinansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Instytut Książki

© Krakowskie Biuro Festiwalowe 2022

Autentika

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury,
uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.