Leszek Libera

Leszek Libera

Literaturoznawca, prozaik. Pracował na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, obecnie jest profesorem w Instytucie Filologii Polskiej w Zielonej Górze. Badacz Mickiewicza i Słowackiego, zajmuje się naukowo polskim romantyzmem i symbolizmem. Opublikował dwie powieści w języku niemieckim: Buks Molenda oraz Utopek, którego polskie tłumaczenie ukazało się w 2019 roku w wydawnictwie Od Do. Mieszka w Essen.