Jan Gondowicz

Krytyk literacki, tłumacz.
Jan Gondowicz

Krytyk literacki, tłumacz. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Debiutował w 1971 r. na łamach warszawskiej „Kultury”. Za przekład „Ćwiczeń stylistycznych” Raymonda Queneau otrzymał Nagrodę „Literatury na Świecie” (2006). Szkice, recenzje i przekłady publikował m.in. w następujących czasopismach: „bruLion”, „Dialog”, „Exlibris”, „Konteksty”, „Literatura na Świecie”, „NaGłos”, „Odra”, „Res Publica Nowa”, „Tygodnik Powszechny” oraz „Więź”. Jest twórcą oryginalnego bestiariusza pt. „Zoologia fantastyczna” inspirowanego twórczością Jorge Luisa Borgesa. Autor monografii Brunona Schulza, Jerzego Nowosielskiego i Jerzego Dudy Gracza. W 2014 roku w wydawnictwie Nisza ukazała się jego książka pt. „Duch opowieści” - 48 felietonów, szkiców i artykułów literackich.