Jakub Majmurek

filmoznawca, krytyk filmowy, politolog, publicysta
Jakub Majmurek

(ur. 1982) - Filmoznawca, krytyk filmowy, politolog, publicysta. Współpracuje z „Krytyką Polityczną”, gdzie między innymi redaguje serię książek poświęconą filmowi. Publikował w „Gazecie Filmowej”, „Tygodniku Powszechnym”, „Le Monde Diplomatique Edycja Polska”. W swoich badaniach często odwołuje się do psychoanalizy lacanowskiej. Jest współautorem książki Stracone szanse? Bilans transformacji 1989-2009 (2009), PRL bez uprzedzeń (2010) oraz Kino-Sztuka. Zwrot kinematograficzny w polskiej sztuce współczesnej (2015).