Jacek Leociak

Jacek Leociak

Historyk literatury. Ukończył Wydział Polonistyki UW (1981). W latach 1981-1997 pracował na Wydziale Polonistyki UW. Doktorat obronił (1996) w Instytucie Badań Literackich PAN. Promotorem jego pracy pt. Tekst wobec Zagłady. O relacjach z getta warszawskiego był profesor Michał Głowiński. Jego zainteresowania badawcze to przede wszystkim analiza różnych sposobów zapisu oraz różnych form reprezentacji doświadczeń granicznych (szczególnie doświadczenia Holocaustu); narracje ofiar, sprawców, świadków; dzienniki, relacje, pamiętniki, listy, literatura piękna, dokumentacja fotograficzna i filmowa. Wydał m. in.: Spojrzenia na warszawskie getto (2011), Ratowanie. Opowieści Polaków i Żydów (2010), Doświdczenie graniczne. Studia o dwudziestowiecznych formach reprezentacji (2009), Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście (wspólnie z B. Engelking; 2001), Tekst wobec Zagłady. O relacjach z getta warszawskiego (1997). Poprowadził spotkanie z autorem książki Biedni ludzie z miasta Łodzi – szwedzkim pisarzem - Stevem Sem-Sandbergiem.Zdjęcie: Marytka Czarnocka