Beate Sommerfeld

Beate Sommerfeld

Dr hab. Beate Sommerfeld, prof. UAM, jest kierownikiem Zakładu Literatury i Kultury Austriackiej oraz Zakładu Translatologii w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest absolwentką filologii germańskiej, romańskiej oraz słowiańskiej na Uniwersytecie w Marburgu oraz Uniwersytecie im. Paula Valéry’ego w Montpellier. W 2005 roku uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza na podstawie monografii o recepcji dzieł Franza Kafki w Polsce, w 2014 roku otrzymała stopień doktora habilitowanego (monografia na temat pamiętników Hugona von Hofmannsthala, Roberta Musila oraz Franza Kafki). Jest autorką licznych publikacji z zakresu literatury austriackiej, word and image studies, antropologii mediów oraz teorii przekładu.

fot. Antonina Nowaczyk

Wydarzenia z udziałem gościa

Czwartek, 27 października

Skontaktuj się z nami

Krakowskie Biuro Festiwalowe

ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków
tel.12 354 25 00, fax 12 354 25 01
poczta@biurofestiwalowe.pl

Organizatorzy: Miasto Kraków KBF Kraków Miasto Literatury UNESCO Fundacja Tygodnika Powszechnego Dofinansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Instytut Książki

© Krakowskie Biuro Festiwalowe 2022

Autentika

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury,
uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.