Anna Kałuża

Krytyczka literacka, zajmuje się współczesną polską poezją
Anna Kałuża

(ur. 1977) – krytyczka literacka i literaturoznawczyni. Pracuje w Zakładzie Krytyki i Literatury Ponowoczesnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, zajmuje się współczesną poezją oraz estetycznymi przemianami kultury i sztuki.

Członkini kapituły Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz oraz Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza. Autorka książek: Wola odróżnienia. O modernistycznej poezji Jarosława Marka Rymkiewicza, Julii Hartwig, Witolda Wirpszy i Krystyny Miłobędzkiej (2008), Bumerang. Szkice o poezji polskiej przełomu XX i XXI wieku (2010), Wielkie wygrane. Wspólne sprawy poezji, krytyki i estetyki (2011), Pod grą. Jak dziś znaczą wiersze, poetki i poeci (2015). W latach 2007-2015 współprowadziła literackie programy w TVP Kultura („Czytelnia”, „Sztuka czytania”, „Cappuccino z książką”).