Anna Kałuża

krytyczka literacka, zajmuje się współczesną polską poezją
Anna Kałuża

(ur. 1977) – krytyczka literacka, pracuje w Zakładzie Literatury Współczesnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, zajmuje się współczesną polską poezją. Członkini kapituły Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz oraz Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza. Autorka książek: Wola odróżnienia. O modernistycznej poezji Jarosława Marka Rymkiewicza, Julii Hartwig, Witolda Wirpszy i Krystyny Miłobędzkiej (2008), Bumerang. Szkice o poezji polskiej przełomu XX i XXI wieku (2010), Wielkie wygrane. Wspólne sprawy poezji, krytyki i estetyki (2011), Pod grą. Jak dziś znaczą wiersze, poetki i poeci (2015). W latach 2007-2015 współprowadziła literackie programy w TVP Kultura (CzytelniaSztuka czytaniaCappuccino z książką).