Aleksandra Hudymač

Instytut Filologii Słowiańskiej
Aleksandra Hudymač

Absolwentka filologii polskiej i słowackiej (Uniwersytet Jagielloński). Od 2005 r. pracuje w Instytucie Filologii Słowiańskiej. W 2011 r. obroniła pracę doktorską wydaną potem w 2014 r. jako książkę Wola ich ludzką jest, nasza – Boską. Modele dyskursu odrodzeniowego w dziewiętnastowiecznej epistolografii słowiańskiej.

Od 2005 r. pełni funkcję sekretarza międzynarodowego rocznika polsko-słowackiego „Kontakty" przy Polsko-Słowackiej Komisji Nauk Humanistycznych. W swoich pracach bada polski i słowacki romantyzm, a także problem słowackiej tożsamości narodowej.

Wydarzenia z udziałem gościa

Wtorek, 22 października

11:30

Lekcja czytania z Aleksandrą Hudymač

Ładuję szczegóły wydarzenia...

Środa, 23 października