Aleksander Nawarecki

Aleksander Nawarecki

Polski historyk i teoretyk literatury, profesor Uniwersytetu Śląskiego. Autor wielu książek i podręczników (m.in. Przeszłość to dziś. Romantyzm wraz z Dorotą Siwicką). Prekursor mikrologicznych badań nad literaturą; badacz poezji księdza Baki (Czarny karnawał, 1991), skamandrytów (Rzeczy i marzenia, 1993) oraz poezji romantycznej (Pokrzywa. Eseje, 1996; Mały Mickiewicz. Studia mikrologiczne, 2003). fot. Agnieszka Sikora