Ada Arendt

Ada Arendt

Doktor kulturoznawstwa, adiunkt w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, tłumaczka języka angielskiego. Autorka Archeologii zatroskania, badaczka historii Konkursu Chopinowskiego, zajmuje się przede wszystkim historią kultury wczesnonowożytnej i antropologią czasu.

Wydarzenia z udziałem gościa

Piątek, 22 października

20:00

Opowieści zranionych | Arendt | Hobson

Ładuję szczegóły wydarzenia...