Achille Mbembe

wykładowca historii i nauk politycznych
Achille Mbembe

(ur. 1957 w Kamerunie) jest wykładowcą historii i nauk politycznych na uniwersytecie Witwatersrand w Johannesburgu (RPA) oraz członkiem Wits Institute for Social and Economics Research (WISER). Wykłada także na wydziale literatury francuskojęzycznej Duke University (USA). Zajmuje się przede wszystkim krytyką postkolonialną, nadając jej jednak nowy wymiar, a to dzięki wydobywaniu podobieństw między sytuacją krajów postkolonialnych oraz zachodnich demokracji. Idee Mbembego są przedmiotem licznych komentarzy filozoficznych oraz politycznych, a także stanowią inspirację dla artystów, kuratorów i krytyków sztuki najnowszej. Jego książki tłumaczone są na wiele języków. Do najważniejszych należą: „De la postcolonie” (2000) (O Postkoloni), „Critique de la raison nègre” (2013) (Krytyka czarnego rozumu), „Sortir de la grande nuit: Essai sur l'Afrique décolonisée” (2010) (Wyjść z wielkiej nocy: esej o Afryce zdekolonizowanej) i „Polityka wrogości” (2016) (Politiques de l’inimitié).

 

Fot. MATTHIAS BALK