19 stycznia 2011 Różewicz i Karpowicz z Paszportami Polityki!

Wczoraj w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia Paszportów Polityki. Nagrodę w kategorii literatura otrzymał Ignacy Karpowicz. Nagrodzono go za powieść Balladyny i romanse. Karpowicz jest prozaikiem, tłumaczem z angielskiego, hiszpańskiego i amharskiego (urzędowy język Etiopii). Jak czytamy w uzasadnieniu, doceniono go „za rozmach, odwagę i poczucie humoru oraz zaufanie do czytelnika, który zostaje zaproszony do inteligentnej rozmowy o współczesności".

Nagrodą specjalną Polityki za osiągnięcia w krzewieniu kultury otrzymał z kolei Tadeusz Różewicz (1921). Poeta, dramatopisarz, został uhonorowany „za świadectwo dane kilku kolejnym epokom oraz pytania, które włączyły polską literaturę i teatr w europejską debatę o najważniejszych doświadczeniach współczesnego człowieka". Pod koniec 2010 roku w księgarniach pojawiła się jego najnowsza książka - Margines, ale.... Jest to pierwsza krytycznoliteracka książka w dorobku Różewicza. Złożyły się na nią reportaże, opowiadania, szkice, felietony, mowy oraz wybór korespondencji.

Paszport Polityki – nagroda ustanowiona w 1993 r. przez tygodnik Polityka, przyznawana twórcom w sześciu kategoriach: literatura, film, teatr, muzyka poważna, plastyka (sztuki wizualne) i estrada oraz, od roku 2002, obejmująca nagrodę specjalną kreator kultury za osiągnięcia w krzewieniu kultury.